Hoe werken wij?

 • Eerste contact (gewijzigd per 25 oktober 2019):
  Een kind (of diens hulpverlener/school/voogd) dient zelf contact op te nemen met kantoor.
  Met het kind bespreekt Nathalie wat en hoe. Het kind zit daarbij (telefoongesprek) alleen in de kamer/ruimte en de telefoon staat niet op de speaker bij het kind. Als het nodig is maakt Nathalie een afspraak met het kind en/of Marti met de persoon die over de agenda van het kind gaat.
 • Afspraak
  Marti maakt een afspraak en ontvangt het kind met eventueel begeleider. Begeleider vertrekt weer en Nathalie haalt het kind op en gaat met het kind naar de andere spreekkamer. Mocht begeleider niet weg kunnen in verband met slecht ter been etc. zijn, dan blijft deze in de andere wachtkamer. Bij hoge uitzondering ontvangt deze dan een hand bij het ophalen of terugbrengen van het kind. Dit in het belang van het kind. De fatsoensnormen naar het kind toe worden daarmee in acht gehouden. Zijn/haar begeleider is geen vijand noch vriend.
 • Gesprek
  Van het gesprek dat Nathalie heeft met het kind worden geen afschriften aan ouders gegeven. Wanneer een procedure al aanhangig is wordt uitsluitend de kinderrechter geïnformeerd. Eventueel wordt contact gezocht met hulpverlenende instanties die al betrokken zijn bij het kind of wordt daar zorg geuit.
  Het kind ontvangt ook geen verslag van het gesprek. Nathalie maakt duidelijke afspraken met het kind wat zij wel of niet gaat doen en houdt, indien noodzakelijk, contact met het kind.
 • Belang van het kind
  Dit staat altijd voorop. Vandaar dat contact met ouder/verzorger(s) op deze wijze verloopt. Deze manier biedt het kind om zo zuiver en eigen mogelijk zijn standpunt naar voren te brengen en belangrijke gevoelens hierover te uiten. Met name in juridische procedures moet duidelijk zijn dat er geen “relatie” is met de ouder/begeleider die het kind brengt en dient de andere ouder/verzorger daar ook tegen beschermd te worden.